Kategori Nyheter, Vård

Kunskapsstöd vid akut covid-19-infektion

Smittspridningen i samhället är återigen hög och många individer drabbas nu av covid-19-infektion. Samtidigt varierar kunskapsnivån om utredning och tidig förebyggande behandling vid nyinfektion kraftigt, i såväl primärvård som i specialist- och akutvård.

Svenska Covidföreningen vill därför tipsa om Region Stockholms kunskapsstöd vid akut covid-19-infektion, som du kan visa upp för din läkare. Där finns flera förslag på utredningsåtgärder och behandling. Bland annat beskrivs hur saturation bör mätas både i vila och ansträngning och hur en fas-2-studie talar för att en inhalationssteroid som sätts in tidigt i sjukdomsförloppet kan lindra och korta sjukdomsförloppet samt förhindra sjukhusinläggning.

Kunskapsstödet hänvisar också till Region Stockholms riktlinjer för föreskrivning av Paxlovid, en antiviral medicin specifikt framtagen mot SARS-CoV-2 som måste sättas in inom några dagar från symtomdebut. Där anges att behandling kan övervägas för individer med en eller flera riskfaktorer samt att ju fler riskfaktorer och ju skörare individ desto troligare att tidig antiviral terapi kan göra nytta. Det faktum att tidigare covid-19-infektion lett till att du utvecklat postcovid kan ses som en riskfaktor av hälso- och sjukvården, och bör kunna falla under “annan medicinskt komplicerat situation” som anges i listan.

Övriga regioner har i skrivande stund mycket striktare krav för förskrivning av Paxlovid. Svenska Covidföreningen arbetar med att sammanställa alla 21 regioners riktlinjer.

Fler nyheter