Kategori Nyheter, Sjukförsäkring

Har du medarbetare som drabbats av postcovid?

På många arbetsplatser finns det medarbetare som drabbats av postcovid i olika grad. Brittiska Society of Occupational Medicine (SOM) har därför tagit fram en guide för arbetsgivare. Den innehåller flera konkreta tips och råd riktade till chefer, som har en viktig roll i att stödja medarbetarens i återgång till arbetet, och syftar till att göra det lättare att uppfylla rehabiliteringsansvar och undvika diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Postcovid är ett syndrom som omfattar en mängd olika symtom och yttringar som alla är relaterade till en tidigare infektion med covid-19. Varje patient är unik; vissa kan vara djupt påverkade, medan symtomen för andra kan ha liten eller eller ingen inverkan på deras dagliga aktiviteter. Det är viktigt att inte behandla alla fall på samma sätt. Vissa anställda som redan är tillbaka på jobbet liksom de som hoppas kunna återvända kommer att behöva diskutera anpassningar.

Vad är viktigt att tänka på om du har en medarbetare med postcovid?
 1. Chefer kan ha en betydande inverkan på en framgångsrik återgång till arbetet.
 2. Covid-19 orsakar ett brett spektrum av hälsoproblem. Symtomen varierar över tid och kan vara oförutsägbara och fluktuera.
 3. Att ta bort eller minska hindren för återgång till arbetet bidrar till att behålla personal och undvika diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Rimliga anpassningar hjälper också arbetstagare med postcovid att utföra sitt arbete väl.
 4. Om du följer dessa steg har du störst chans att få tillbaka de anställda till arbetet på ett säkert sätt och att de stannar kvar på jobbet:
  • Tidigt – håll kontakten medan arbetstagaren är frånvarande från arbetet
  • Regelbundna möten
  • Planera arbetstagarens återgång
  • Ge stöd under de första dagarna av återgången till arbetet
  • Regelbunden översyn och fortlöpande stöd
 5. De mest effektiva arbetsplatsanpassningarna för att uppnå en säker och varaktig återgång till arbetet efter covid-19 är
  • förebygga återinfektioner på arbetsplatsen
  • en förlängd stegvis återgång (gradvis återgång till arbetsuppgifter och arbetstid)
  • en rehabplan för återgång till arbetet som beskriver anpassningarna av arbetet, med hänsyn till dagliga variationer i symtomen
  • inte arbeta över sin energimässiga kapacitet eftersom detta kan leda till försämring.
 6. De flesta med postcovid behöver en längre period av arbetsanpassning och sjukskrivning.
 7. Råd bör inhämtas från en HR-specialist. Hänvisning till företagshälsovården är ofta till hjälp.

Vill du läsa guiden i sin helhet på engelska?

Du har väl inte missat att Svenska Covidföreningen har publicerat ett faktagranskat informationsmaterial om postcovid, som också vänder sig till arbetsgivare och innehåller tips på anpassningar på arbetsplatsen?

Fler nyheter