Arbetsgrupper

För närvarande har vi fem arbetsgrupper, som listas nedan tillsammans med en beskrivning av gruppernas inriktning. Grupperna arbetar under styrelsens ledning och ska följa föreningens stadgar och ståndpunkter. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar för en positiv förändring och förhåller oss sakligt och konstruktivt gentemot enskilda personer och myndigheter.

Utformningen av arbetsgrupperna kommer att ske i samråd med er medlemmar utifrån bland annat behov, kompetens och önskemål. Om och när man orkar så är man varmt välkommen att engagera sig i den grupp man känner för. Självklart kommer hälsan först och alla har full förståelse för att man inte alltid har orken att driva frågor och arbete i föreningen. Allt arbete och engagemang är frivilligt och man anpassar sin insats efter egen förmåga och ork.

Nedanstående fyra grupper riktar sig externt:

  • Kommunikationsgruppen, den största gruppen som kommer att arbeta brett med påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och media. Det innebär bland annat att skapa skrifter för att påverka politiker, myndigheter och även utforma mallar som kan användas då man vill nå ut till sin lokala tidning. Arbetet går även ut på att att skapa och upprätthålla goda relationer med viktiga personer inom politiken, myndigheter, media osv.
  • Sociala medier, att se till att föreningens planer, åsikter och erbjudanden gentemot medlemmar och blivande medlemmar sprids på ett bra sätt.
  • Forskning och vård, att arbeta för att skapa och upprätthålla goda relationer inom primärvård, gentemot sjukhus, enskilda läkare och forskare för att skapa möjligheter och intresse till mer studier, forskning samt samarbeten mellan specialister och primärvård.
  • Socialt skyddsnät, att arbeta mot bland annat försäkringskassan, socialstyrelsen och andra relevanta myndigheter och politiker som behövs för att upprätthålla goda skyddsnät för de som har drabbats.

Intern arbetsgrupp:

  • Medlemsstöd bedriver socialt och stödjande arbete gentemot medlemmarna utifrån medlemmarnas behov.