Delta i forskningsstudier

Här publiceras information och länkar till pågående studier och forskningsprojekt som söker deltagare. Forskare som vill tipsa om nya studier som söker deltagare kan maila styrelsen på info@covidforeningen.se.

Föreningen står inte nödvändigtvis bakom varje studie eller forskningsprojekt som delges här. Det är upp till varje enskild medlem att själv avgöra huruvida en viss studie eller forskning är aktuell för just dig. För att läsa mer om varje enskild studie, gå in via länkarna nedan.

För er som har kliniskt påvisad covid-19

www.redclinic.se/spcc.html

För er som inte har kliniskt påvisad covid-19

www.redclinic.se/redbank.html