Kategori

Svenska Covidföreningens verksamhet är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi får i dagsläget inga statliga bidrag.

Recent Posts