Kategori Nyheter, Remissvar

EU:s expertpanel släpper rapport om postcovid

Den 13 december 2022 publicerade EU-kommissionens Expertpanel om effektiva sätt att investera i hälsa  rapporten Facing the impact of the post-COVID-19 condition on health systems (med tillhörande informationsblad).

Expertpanelens rekommendationer i korthet är:

  • All forskning om postcovid bör, i den mån och utsträckning det är möjligt, explicit göras i samarbete med personer som lever med postcovid.
  • All forskning om postcovid, särskilt den som fokuserar på potentiella behandlingar, måste göras i tillräcklig skala för att ge definitiva svar och ta hänsyn till de olikheter som kan finnas bland personer med postcovid.
  • Hälso- och sjukvårdssystemen måste se till att forskning om postcovid kan möjliggöras på alla vårdnivåer, inklusive inom rehabilitering. Alla patienter ska kunna ingå i kliniska studier och nya fynd ska effektivt kunna implementeras i vården.
  • Eftersom covid-19-infektioner är orsaken till postcovid, måste åtgärder för att bekämpa covid-19 prioriteras. Det handlar om vaccinering men också om att minska överföring av covid-19 i samhället i stort.
  • Postcovid kräver en personcentrerad och multidisciplinär vård. Många patienter har flera olika komplexa kroniska tillstånd samtidigt. Detta kräver både en bred kompetens och en god organisering av vården, där primärvården kan vara samordnande men där snabb hänvisning till olika specialistteam säkerställs utan att patienterna hamnar i ett specifikt stuprör i vården.
  • Ett samordnat uppföljningssystem bör inrättas där varje medlemsstat kan bidra med statistik om postcovid på ett systematiskt sätt. Det bör innefatta vilken inverkan på hälsa, sysselsättning och ekonomin som postcovid har. Detta är viktigt för att höja medvetenheten om postcovid i samhället i stort.

Vi har tidigare lämnat in synpunkter på rapportutkast

Svenska Covidföreningen har tidigare lämnat in synpunkter på rapportutkastet. Där välkomnade vi EU:s initiativ, som vi hoppas ska bidra till att Sverige steppar upp sitt arbete i postcovidfrågan.

Fler nyheter