Kategori Nyheter, Delta i studier

Linköpings universitet söker deltagare till en studie om biomarkörer. Målet är att utveckla en metod att diagnosticera olika sorters postcovid med hjälp av epigenetiska test.

Flera patientgrupper undersöks

Studien ingår i forskningsprojektet PULMO, där deltagare med postcovid och lungsjukdomar jämförs med varandra och friska deltagare.

Informationen nedan gäller enbart studiedeltagare med kvarvarande symtom av covid-19.

Vad ska deltagarna göra?

All forskningsdata samlas in under ett besök. Deltagaren får fylla i en kort enkät och genomgå tre provtagningar; topsning i munhålan, stick i fingret och ett hostprov. Hela besöket beräknas ta ca 35 minuter. Inga energikrävande ansträngningsprov kommer att genomföras.

Vem kan delta?

Inledningsvis sökes 200 personer som upplever långvariga symtom av covid-19. De behöver kunna besöka en mottagning på Linköpings Universitet. Tider finns på dagtid, kvällstid och lördagar.

Anmälan

Mer information om studien och hur du anmäler dig hittar du på Linköpings universitets hemsida.

Fler nyheter