Kategori Delta i studier, Nyheter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver en COVID-19 studie där de undersöker hur individer som vårdats på IVA på grund av covid-19 mår ett år efteråt. Nu vill de ha din input!

Du behöver inte ha IVA-vårdats just på Sahlgrenska för att besvara enkäten. Med syfte att stärka personcentrering och patientdelaktighet i covid-19-forskningen, önskar de ta reda på hur personer som själva har drabbats av covid-19 prioriterar deras olika forskningsfokus. Med detta som bakgrund har de skapat en kort enkät. Svaren är helt anonyma och går inte att spåra till dig som person. Enkäten är öppen till och med den 31 oktober. Svara här: https://bit.ly/GOT-RECOV19ICU  

Fler nyheter