Kategorier
Studier på gång

Vill du delta i en studie som avser höja kunskapen om långtidscovid?

Inom projektet CiLC-S har Högskolan i Borås, i samarbete med bl.a. Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och Uppsala universitet samt Svenska Covidföreningen, tagit fram en enkät med syfte att kartlägga symptom, bakgrundsfaktorer och informationsbehov hos långtidssjuka i covid-19.

Enkäten tar ca 40-60 minuter att fylla i, och är förlängd till 1 september (tidigare uppgift: öppen fram till den första augusti). Enkäten är helt anonym. För att svara på enkäten måste du vara 18 år eller äldre, ha bekräftad eller misstänkt genomgången covid-19-infektion, och ha upplevt kvardröjande hälsopåverkan i mer än 3 månader efter infektionens start. Läs mer om projektet på dess webbplats: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/cilc-s—crowdsourcing-langtidscovid-sverige/

Inbjudan att delta i enkäten delas i flera grupper på Facebook samt via Covidföreningen, så vi ber er att endast svara en gång per person. Tack för Din tid! Enkäten nås via följande länk: https://sunet.artologik.net/hb/Survey/1776