Kategorier
Studier på gång

Delta i studie om långtidscovid

Vill du delta i en studie som avser höja kunskapen om långtidscovid? Inom projektet CiLC-S har Högskolan i Borås, i samarbete med bl.a. Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och Uppsala universitet samt Svenska Covidföreningen, tagit fram en enkät med syfte att kartlägga symptom, bakgrundsfaktorer och informationsbehov hos långtidssjuka i covid-19.

Enkäten tar ca 40-60 minuter att fylla i, och är öppen fram till den första augusti. Enkäten är helt anonym. För att svara på enkäten måste du vara 18 år eller äldre, ha bekräftad eller misstänkt genomgången covid-19-infektion, och ha upplevt kvardröjande hälsopåverkan i mer än 3 månader efter infektionens start. Läs mer om projektet på dess webbplats: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/cilc-s—crowdsourcing-langtidscovid-sverige/

Inbjudan att delta i enkäten delas i flera grupper på Facebook samt via Covidföreningen, så vi ber er att endast svara en gång per person. Tack för Din tid! Enkäten nås via följande länk: https://sunet.artologik.net/hb/Survey/1776