Kategori Delta i studier

Hjälp oss att öka kunskapen

Svenska Covidföreningen har i samarbete med Högskolan i Borås, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och Uppsala universitet tagit fram en enkät i syfte att öka kunskapen om långtidscovid. Forskningsprojektet heter CiLC-S och har som syfte att kartlägga symptom, bakgrundsfaktorer och informationsbehov hos långtidssjuka i covid-19.

Enkäten tar ca 40-60 minuter att fylla i, och är förlängd till 1 september (tidigare uppgift: öppen fram till den första augusti).

Enkäten är helt anonym.

För att svara på enkäten måste du vara 18 år eller äldre, ha bekräftad eller misstänkt genomgången covid-19-infektion, och ha upplevt kvardröjande hälsopåverkan i mer än 3 månader efter infektionens start.

Läs mer om projektet på dess webbplats: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/cilc-s—crowdsourcing-langtidscovid-sverige/

Inbjudan att delta i enkäten delas i flera grupper på Facebook samt via Svenska Covidföreningen, så vi ber er att endast svara en gång per person. Tack för Din tid!

Enkäten nås via följande länk: https://sunet.artologik.net/hb/Survey/1776

Fler nyheter