Kategori Delta i studier, Nyheter

Karolinska institutet startar en studie för att undersöka blodflöde i lungorna efter covid-19

För att delta ska försökspersonen kunna styrka covid-19 med positivt PCR- eller antikroppstest.

Det är också önskvärt att man själv kan bidra med en frisk kontrollperson av samma kön, ungefärlig ålder och fysisk form. Denna ska inte ha haft covid-19 och ska kunna styrka det, så gott det går, med negativt antikroppstest.

Undersökningarna äger rum i Stockholm/Huddinge sjukhus i slutet av mars eller april, både på vardagar och helger.

Vid frågor eller tidsbokning av undersökning, kontakta forskningssköterska Roya på nr 072-391 71 64.

Mer om studien

Magnetkamera som diagnostisk metod för studie av regionala lungfunktionsnedsättningar vid lungsjukdomar inklusive Covid-19

Bakgrund och syfte

Vid lungsjukdomar, inkl. Covid-19, uppstår störningar i lungans perfusion (blodflöde) och ventilation (förmågan att dra in luft). Detta orsakar försämrad kondition och andfåddhet. Magnetkamera (MR) kan påvisa dessa störningar utan skadlig joniserande strålning, vilket är en fördel vid uppföljning av lungsjukdomar och vid behandlingskontroll.

Hur går studien till

Som deltagare i studien erbjuds du att genomgå nedanstående undersökningar vid Karolinska Universitetssjukhuset: MR av lungor. Du kommer att ligga i en magnetkamera i högst 1 timme. Magnetkameran är formad som en kort tunnel i vilken det finns ett starkt magnetfält. Undersökningen innebär ingen joniserande strålning och innebär inga kända risker. Inför undersökningen måste du uppge om du har någon form av metall i kroppen (t.ex. pacemaker, proteser, tidigare operationer). Under bildtagningen kommer kameran att avge starka ljud, varför du får öronproppar. Du kommer via hörlurar kommunicera med undersökningspersonalen och kunna lyssna på musik. Du kommer vid några tillfällen instrueras i att hålla andan. Du kommer också att få MR-kontrastmedel (en vätska som förbättrar bildkvaliteten och gör det möjligt att mäta blodflöde) via en tunn plastnål i ett venöst blodkärl på armen eller benet.

Test för Covid-19

Du kan komma att erbjudas antikroppstest för genomgången Covid-19 som är ett blodprov. Du kan även komma att erbjudas PCR-test för att påvisa infektion vid Covid-19, testet tas via tunn pinne mot svalget eller via näsan.

Skattningsskalor och gångprov

Du kommer att få fylla i fyra självskattningsskalor för andningsbesvär, fysisk ork och allmänt mående. Du kan även komma att erbjudas att genomgå ett gångprov, vilket innebär att du får gå så långt som möjligt under 6 minuter med samtidig mätning av blodsyresättningen med en klämma på ett finger. 

Samtal med läkare och kroppsundersökning med inriktning på lungor, vid behov

Du kommer att bli tillfrågad om tidigare och nuvarande tobaksvanor, eventuella tidigare och nuvarande andningsbesvär, och en uppskattning av konditionen vid fysisk ansträngning. Kroppsundersökningen är inriktad på lungorna och bröstkorgen, inkluderande lyssnande med stetoskop. 5 Inhämtning av uppgifter ur patientjournal. Om du har haft vårdkontakt p.g.a hjärt- eller lungsjukdom eller Covid-19 kommer vi att inhämta uppgifter relaterat till detta (inkluderar uppgifter om symtom, kroppsundersökning, labprover, undersökningsresultat samt bilder från bilddiagnostiska undersökningar).

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Alla undersökningar görs rutinmässigt i klinisk vardag. Eventuellt blodprov och insättandet av en tunn plastnål kan innebära viss lokal smärta samt ibland ett blåmärke. MR-kontrastmedel kan i sällsynta fall ge allergi-liknande besvär för vilket det finns särskilda behandlingsrutiner. En del personer kan känna sig obekväma med det trånga utrymmet i magnetkameran, vilket i sådana fall är bra att meddela personalen så att man vid behov kan ge lugnande medel.

Om du inte har genomgått röntgenundersökning/datortomografi och vi upptäcker lungförändringar på MR-undersökningen, kommer du att informeras om detta och erbjudas läkarundersökning och vid behov ytterligare undersökningar (röntgenundersökning/datortomografi, lungfunktionsundersökning, remiss till lungmottagning).

Fördelar

Deltagande i denna studie kommer inte att påverka din vård. Syftet med studien är att bättre förstå mekanismen för Covid-19 och andra lungsjukdomar, vilket kan bidra till bättre diagnostik och behandling. Ingen ekonomisk eller annan ersättning ges för deltagande.

Fler nyheter