Kategori Delta i studier

Har du testats positiv för covid-19?

Den här globala kliniska forskningsstudien kan ge upphov till ett möjligt behandlingsalternativ. Den kliniska studien kommer att testa ett antiviralt studieläkemedel på personer som testats positivt för covid-19 för att få veta

  • hur väl läkemedlet verkar mot covid-19
  • hur säkert det är
  • hur väl kroppen hanterar det antivirala studieläkemedlet
  • om det antivirala studieläkemedlet kan minska symtom, återhämtningstid och sjukhusinläggningar.

Du kan vara lämplig att delta i studien om du är minst 18 år nyligen har testats positiv för covid-19 för närvarande har minst ett tecken eller symptom på covid-19 inte har fått vaccin mot covid-19.

Studiepersonalen kan ge dig mer information om ytterligare kriterier för deltagande.

Om du är lämplig och samtycker till att delta kommer du att få studiebehandlingen i 5 dagar och genomgå studierelaterade tester utan kostnad. Inräknat uppföljningen kommer du att delta i studien i cirka 7 månader totalt.

Läs mer här.

Recent Posts