Kategori Delta i studier, Nyheter

BREATHE EASY – en studie om hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna med post COVID

Forskningsstudien Breathe Easy riktar sig till dig som lever med långvariga symptom efter COVID-19, s.k. långtidscovid eller post COVID. Syftet är att undersöka yogans effekt på välbefinnandet.

Yogaprogrammet i studien har tagits fram av experter inom yoga och inom COVID-19, och är anpassat efter de symptom som är typiska för sjukdomen. Studien kommer även undersöka effekten på dyspné, fysisk och mental trötthet, kognitiv förmåga, sömnkvalitet, depression, ångest, och aktivitetsmönster. Den utförs vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet i Stockholm.

Huvudfrågan de söker svar på i studien är:

Vilka är effekterna av en 12-veckor lång yogabaserad intervention på hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna mellan åldrarna 30–65 med post COVID, jämfört med en hälsorelaterad informationsintervention?

Vem kan delta i studien?

Du kan delta i studien om du:

 • Är mellan 30–65 år gammal
 • Är bosatt i Stockholms län
 • Talar svenska
 • Har blivit diagnosticerad med post COVID av läkare
 • Är fysiskt inaktiv

Du kan inte delta i studien om du:

 • Har fått intensivvård till följd av COVID-19
 • Har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som förhindrar eller försvåras av fysisk aktivitet
 • Har genomgått en omfattande operation det senaste året, eller har en operation inplanerad den kommande tiden
 • Har förhöjt blodtryck, okontrollerat blodsocker eller oregelbunden puls
 • Är diagnosicerad med POTS (posturalt ortostatiskt takykardisyndrom) eller PEM (ansträngningsutlöst försämring)
 • Redan utövar yoga och/eller meditation regelbundet
 • Redan tränar regelbundet
 • Samtidigt deltar i en annan forskningsstudie

Hur går studien till?

För att besvara forskningsfrågan kommer två grupper jämföras. Du som deltar delas slumpmässigt in i en av grupperna, och kommer att få instruktioner att följa under 12 veckors tid.

De grupperna vi jämför i studien är yoga och väntelista.

 1. Yoga: Du som slumpas till yogagruppen kommer att få träna yoga på Satyananda Yogacenter i Stockholm. Målet är att delta på tre pass i veckan under 12 veckors tid, och viss möjlighet att delta digitalt finns. Yogapassen är framtagna specifikt dig med post COVID.
 2. Väntelista: Du som slumpas till gruppen väntelista kommer instrueras att fortsätta dina dagliga aktiviteter som vanligt under 12 veckor, och ska inte påbörja någon träning på eget initiativ. Du kommer varannan vecka få mailutskick med hälsofrämjande information och tips vi vill att du läser och kan dra nytta av. Efter dessa 12 veckor kommer du få tillgång till yogapass på samma studio.

Innan du slumpas till en av grupperna kommer du få svara på enkäter, genomföra kognitiva tester samt göra några fysiska mätningar. Totalt beräknas detta besök ta 75 minuter. Besöket sker i Karolinska Institutets lokaler på Torsplan, Solnavägen 1E i Stockholm.

Efter sex veckor blir du som deltar inbjuden till ett kortare möte på plats eller digitalt med forskningsassistent för att stämma av hur det har gått.

Efter alla tolv veckorna bjuds du in till ett längre uppföljningsmöte och där få svara på enkäter, genomföra kognitiva tester och göra några fysiska mätningar. Uppföljningen beräknas även den ta cirka 1 timme. Oavsett hur det har gått under de 12 veckorna, och hur du har upplevt att det har varit, är dina svar av stor vikt för forskningen.

Anmäl intresse för att delta

Är du intresserad av att delta?

Fyll i formuläret på Karolinska Institutets hemsida för att anmäla intresse. Du är också välkommen att höra av dig till breatheeasy-gph@ki.se om du har frågor om studien.

Fler nyheter