Kategori Delta i studier, Nyheter

Deltagare sökes till en studie om långtidscovid

Postcovid är en ny sjukdom med symptom som bland annat andnöd, trötthet, värk, depression och koncentrationssvårigheter. Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset vill undersöka om en läkemedelsbehandling som idag ges till akut covidsjuka även kan hjälpa personer som är drabbade av långtidscovid. Till denna forskningsstudie sökes personer som är minst 18 år och som är långtidscovidsjuka.

Kort om studien

Många som har haft covid-19 har kvarstående symtom som inte går över. Det finns inte tillräcklig forskning på postcovid då är det en relativ ny diagnos, och svårigheten är också att personer drabbas på väldigt olika sätt. Det finns idag ingen behandling som botar sjukdomen. Den behandling som finns fokuserar på att lindra besvär.

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset vill i denna nya forskningsstudie undersöka sjukdomen och se om behandlingen som man tar morgon och kväll under 15 dagar har en positiv effekt, samtidigt som man samlar in mera information om sjukdomen för att lära sig mer om den.

Hur går studien till?

Är du lämplig som studieperson så kommer du att antingen tilldelas den behandlingskombination som utvärderas (Paxlovid) under 15 dagar eller så ingår man i kontrollgruppen. Två av tre personer kommer att få kombinationen, ingen kommer att veta vilken grupp du hamnar i då behandlingarna ser likadana ut som tas morgon och kväll.

Du kommer att vara med i studien i 90 dagar, och du besöker sjukhuset 5 gånger under denna tid. På sjukhuset görs olika kliniska undersökningar och funktionstester och man tar blodprover . Du fyller också i olika enkäter om din hälsa.

Vem kan delta?

Alla deltagare ska uppfylla följande kriterier:

  • Ålder 18 år och äldre
  • Drabbad av långtidscovid (enligt WHOs definition)
  • Du får ej tidigare ha behandlats med Paxlovid
  • Som kvinna kan du inte vara gravid eller amma, du får ej heller planera att bli gravid. Är du man kan inte din partner blir gravid
  • Du kan inte vaccinera dig (ej heller påfyllnadsdos) innan studiedag 45
  • Du kan inte tidigare ha varit inlagd på sjukhus för covid-19
  • Det finns vissa sjukdomar och läkemedel som kommer att exkludera deltagande, detta kommer kliniken att gå igenom med dig eller så kan det vara ett blodprovsresultat som avviker. Det finns även en enkät som behöver uppfylla ett visst värde för att man ska delta.

Kontakt / Hur kan man delta?

För att anmäla ditt intresse till studien, ring till 072-370 22 55. Studien genomförs på KS i Solna.

Dina resor till kliniken ersätts om du är bosatt i Region Stockholm och du får studiebehandling kostnadsfritt. Det kostar inget att delta.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Fler nyheter