Kategori Nytt från styrelsen, Nyheter

Räkna oss!

På grund av frånvaron av tillförlitlig svensk data över hur många som drabbas av långtidscovid, är den enda effektiva vägen framåt att kartlägga långtidscovid enligt brittisk modell. Det skriver Svenska Covidföreningen och Läkare till läkare i Altinget idag:

Vi föreslår:

  1. Att regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utföra en studie som undersöker prevalensen av långtidscovid i Sverige utifrån bekräftade fall, det vill säga hur många som har kvarvarande symtom mer än tolv veckor.
  2. Att studien utformas i dialog med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och patientföreträdare för att säkerställa att frågorna fångar upp de symtom som är normalt förekommande bland de drabbade. Det är till exempel klart vanligare att ha andningsbesvär, hjärtproblem och symtom från hjärnan än lite kvarvarande hosta.
  3. Att regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att bistå i arbetet genom att tillhandahålla registerdata från Sminet, där bekräftade fall av covid-19 registreras.

Men att bara vänta på nationella siffror är inte heller vägen framåt i kris. Tvärtom ser vi att länder som tidigt utgick från bästa tillgängliga data är de som i dag ligger i framkant i hanteringen av långtidscovid. Danmark gick redan i oktober 2020 ut med preliminära siffror. Frankrike hänvisar nu till Storbritanniens statistik i sina riktlinjer till vården. Även om det är hög tid att påbörja en kartläggning av problemet i Sverige, måste svenska beslutsfattare i avvaktan på resultaten omgående utgå från de bästa uppskattningar vi har internationellt. Lär av andra länder. Sverige har redan gjort för lite och för långsamt.

Läs hela artikeln här.

Fler nyheter