Kategorier
Barn med Covid-19 Covid-19 vård Nytt från styrelsen

Covid-19-pandemins konsekvenser för barn

”De säger att barn inte drabbas, men alltså jag är barn och jag har verkligen drabbats hallå. Varför säger de aldrig något om det på sina möten? Det känns så skevt, riktigt skevt” – Barn 14 år

Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn och unga i Sverige, med särskilt fokus på barn i utsatthet och barn med särskilda behov. Svenska Covidföreningen välkomnar att BO särskilt lyfter barnen som själva drabbats av långtidssymtom av covid-19, eller som är anhöriga till andra som drabbats hårt av sjukdomen.

”När vi sökte barn med långtidssymptom av covid-19 att intervjua var gensvaret mycket starkare än vi hade förväntat oss. Sammantaget har barnen gett oss en stark och mångsidig bild av sina erfarenheter av sjukdomen och hur deras liv och rättigheter har påverkats.”

Bland annat beskrivs glappet som uppstår i media och av myndighetspersoner och det som barnen upplever som mycket jobbigt. Några barn beskriver att bilden av att barn inte drabbas hårt påverkat hur de bemötts av lärare och kompisar.

Även bemötandet i vården berörs:

”De barn som har blivit inskrivna på någon av de kliniker som öppnat för barn med långtidssymptom efter covid-19 beskriver en stor skillnad i upplevelse och bemötande. Att känna sig trodd och tagen på allvar ger barnen både trygghet och hopp i att det finns vuxna som lyssnar och är intresserade av att de ska få behandling och bli friska. Just upplevelsen av vården är det som många av barnen återkommer till. Många uttrycker förståelse för att det är nytt och svårt, men känslan av att vara misstrodd är något som många av de barn vi träffat har upplevt som enormt påfrestande.”

Här kan du läsa hela rapporten på BO:s hemsida.