Kategorier
Studier på gång

KI: Vill du delta i en forskningsstudie med MR av lungor?

Rekrytering av försökspersoner:

Karolinska institutet startar en studie för att undersöka blodflöde i lungorna efter covid-19. För att delta ska försökspersonen kunna styrka covid-19 med positivt PCR- eller antikroppstest. (Vi vet, tyvärr!)

Kategorier
Studier på gång

Vill du delta i en studie om långtidscovid?

Vi söker dig med långdraget sjukdomsförlopp efter säkerställd eller förmodad Covid-19-infektion till två magisteruppsatser om långtidscovid.

Kategorier
Studier på gång

Långtidseffekter av neurologiska skador vid covid-19 – fokus för studie

https://via.tt.se/pressmeddelande/langtidseffekter-av-neurologiska-skador-vid-covid-19-fokus-for-studie?publisherId=3235843&releaseId=3290286

22.12.2020 15:00:00 CET | Akademiska sjukhuset

Kategorier
Studier på gång

KI-forskare ska utvärdera effekten av hyperbar syrgasbehandling mot covid-19

https://nyheter.ki.se/ki-forskare-ska-utvardera-effekten-av-hyperbar-syrgasbehandling-mot-covid-19

Publicerad: 2020-05-15 11:46 | Uppdaterad: 2020-12-14 10:31

Kategorier
Studier på gång

Hjälp till att kvalitetssäkra antikroppstester för covid-19

https://nyheter.ki.se/annons-hjalp-till-att-kvalitetssakra-antikroppstester-for-covid-19

Kategorier
Studier på gång

Första kliniska studien på covid-19 i gång i Västerbotten

https://www.umu.se/nyheter/forsta-kliniska-studien-pa-covid-19-i-gang-i-vasterbotten_9138838/

2020-04-28