Kategorier
Nytt från styrelsen Pressrum

”Underskattning av långtidscovid riskerar fördröja vård”

INSÄNDARE (DN). Om världshälsoorganisationen WHO har rätt har svensk sjukvård missat mer än 80 procent av de som drabbats av långtidscovid. Socialstyrelsens underskattning riskerar fördröja vård, skriver Åsa Kristoferson Hedlund och Mathilda Sundvall i Svenska covidföreningen.

Kategorier
Nytt från styrelsen Pressrum

Skrivelse till Regionfullmäktige: Öppenvård för postakut covid-19 i Region Stockholm

Öppenvård för postakut covid-19 i Region Stockholm
En skrivelse av Läkare till läkare och Svenska Covidföreningen
, 2021-04-30

Kategorier
Nytt från styrelsen Pressrum

Covidföreningens remissvar på uppdateringar i det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Vägledning om sjukskrivning för covid-19 respektive postcovid

Allmänt

I Socialstyrelsens snabbremiss används begreppen post-infektiöst tillstånd och post-covid. Denna terminologi antyder att infektionen är utläkt och att kvarvarande virus inte utgör en möjlig förklaring till långtidssymtomen vid covid-19, någonting som inte är uteslutet i forskning. Kvarvarande virus utgör tvärtom en av tre huvudhypoteser (se vidare nedan).
Svenska Covidföreningen vänder sig emot att man i ett tidigt skede låser sig fast i en terminologi som utesluter möjliga förklaringsmodeller. Vi föreslår därför att Socialstyrelsen, likt Kungliga Vetenskapsakademien, använder begreppet Post Akut Covid-19 Syndrom (PACS).

Kategorier
Nytt från styrelsen Pressrum Vaccin

Covidföreningens frågor till myndigheterna gällande vaccination av långtidssjuka

Styrelsen har med anledning av att vaccinationen nu tar fart i Sverige skickat följande mail till Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och MSB.

Kategorier
Pressrum

Covid-effekterna som myndigheterna talar tyst om

https://www.expressen.se/debatt/covid-effekterna-som-myndigheterna-talar-tyst-om/

Aftonbladet. Publicerad 1 dec 2020 kl 06.15

Kategorier
Pressrum

Långvarig covid en stor ohälsobomb, skriver långtidssjuka läkare

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-covidfoereningen/pressreleases/laangvarig-covid-en-stor-ohaelsobomb-skriver-laangtidssjuka-laekare-3054803

Pressmeddelande – 01 December 2020 12:20

Kategorier
Pressrum

Covidföreningen om utförsäkringarna: NY LAG RISKERAR ATT MISSA MÅLGRUPPEN

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-covidfoereningen/pressreleases/covidfoereningen-om-utfoersaekringarna-ny-lag-riskerar-att-missa-maalgruppen-3054792

Pressmeddelande – 30 November 2020 06:00

Kategorier
Pressrum

SVENSKA COVIDFÖRENINGEN SLÄPPER RAPPORT: POLITIKER OCH MYNDIGHETER HAR INTE INSETT ALLVARET

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-covidfoereningen/pressreleases/svenska-covidfoereningen-slaepper-rapport-politiker-och-myndigheter-har-inte-insett-allvaret-3052178

Pressmeddelande – 23 November 2020 06:00

Kategorier
Pressrum

UPPFÖLJNING AV ÖPPET BREV: DET ÄR DAGS ATT BRYTA BERÖRINGSSKRÄCKEN

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-covidfoereningen/news/uppfoeljning-av-oeppet-brev-det-aer-dags-att-bryta-beroeringsskraecken-414270

Nyhet – 05 November 2020 06:00

Kategorier
Pressrum

Debatt: Nu måste ni hjälpa de långtidssjuka i covid

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/560Od1/nu-maste-ni-hjalpa-de-langtidssjuka-i-covid

Aftonbladet. Publicerad: ons 14 okt 2020