Kategorier
Nytt från styrelsen

Medskick till socialdepartementet

Kategorier
Nytt från styrelsen

Om Agendas inslag om långtidscovid

Det är flera som undrat varför Covidföreningen inte var representerad i Agendas inslag om långtidscovid i helgen. Det var inte för att vi inte försökte. Inför programmet påtalade vi vikten av patientföreningens medverkan. Vi är den enda demokratiska organisation och civilsamhällesaktör som bevakat frågan om långtidscovid utifrån ett patientperspektiv, och som kan ge en helhetsbild av de strukturella utmaningar patientgruppen ställs inför i Sverige. Tyvärr valde Agenda att prata om patienterna istället för med patienterna.

Kategorier
Nytt från styrelsen

Efterlängtad utlysning från Hjärt och Lungfonden

Efterlängtad utlysning från Hjärt och Lungfonden i samråd med Svenska Covidföreningen. Vi hoppas på flera forskningsanknutna mottagningar med multidisciplinära läkarteam runt om i Sverige!

https://www.mynewsdesk.com/se/hjart-lungfonden/pressreleases/hjaert-lungfonden-i-ny-satsning-paa-covid-19-relaterad-forskning-3067443

Kategorier
Nytt från styrelsen Pressrum Vaccin

Covidföreningens frågor till myndigheterna gällande vaccination av långtidssjuka

Styrelsen har med anledning av att vaccinationen nu tar fart i Sverige skickat följande mail till Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och MSB.

Kategorier
Nytt från styrelsen

IVO:s granskning visar en vårdetik i fritt fall

Samtliga regioner får anmärkningar för allvarliga brister i hanteringen av covid-19 på särskilda boenden och äldreboenden.
Innehållet i IVO:s granskning får nackhåren att resa sig och sänder rysningar efter ryggraden. Hur hamnade vi här, där en människa enbart på grund av ålder och skörhet förvägras rätt till vård? Vem beslutade att dessa människoliv inte ens skulle ges en chans?

Kategorier
Nytt från styrelsen

Vi behöver forskning och covidmottagningar

Många av vårens drabbade är fortfarande sjuka och nu även utförsäkrade. När smittan nu åter tar fart står vi inte bara inför ökad belastning på IVA och fler dödsfall, utan även en andra våg av långtidssjuka som vården fortfarande står oförberedd att hantera.

Vi behöver forskning och covidmottagningar så att långtidssymtom kan utredas och behandlas av olika specialister i samverkan.
Vi bör följa Storbritannien och Danmark, där man förstått vikten av sådana satsningar.”

Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande Svenska Covidföreningen
11 nov 2020

Kategorier
Nytt från styrelsen

Jag är exemplet: Forskning på långtidscovid skulle löna sig!

Många av oss som drabbats av långtidscovid brottas med samma fråga. Kommer vi kunna återgå till det liv vi hade innan? Kommer vi bli friska?

Jag skulle gärna ge svaret på den frågan här, men sanningen är att ingen vet. I det offentliga samtalet har man gått från en förväntan om ett snabbt tillfrisknande till farhågor om kroniska symtom. Men jag vill uppmärksamma er på att det finns fler möjliga scenarion. Vi kanske inte behöver vara kroniskt sjuka för att återhämtningen inte skett inom den tid som man förväntat sig. Kanske finns det behandlingar som kan bryta sjukdomsförloppet.

Kategorier
Nytt från styrelsen

Orförande har ordet

Äntligen är det dags. Svenska Covidföreningen är bildad. Nu kan vi gemensamt lyfta patienternas perspektiv under pandemin. Jag är stolt över att vara ordförande och ser med stort allvar och optimism på möjligheterna att göra stor skillnad för folkhälsan i Sverige. Det är en viktig fråga för samhället och alla sjuka, men även för mig personligen då jag varit svårt sjuk sedan den 17 mars.