Kategorier
Nytt från styrelsen

SCF:s valkompass 2022

SCF:s valkompass 2022

Snart är det dags för val i Sverige! Svenska Covidföreningen har därför tagit fram en valkompass med frågor som har skickats ut till alla partier nationellt och regionalt. Svaren kommer att sammanställas och publiceras på vår hemsida innan valet.

Uppvakta dina politiker

Du kan själv använda valkompassen när du pratar med politiker i valstugorna eller uppvaktar dem via mail.

Valkompassen med nationella frågor hittar du här.

Valkompassen med regionala frågor hittar du här.

Mer om valkompassen

Frågorna i valkompassen rör bland annat behovet av ett nationellt kunskapscentrum, barns rätt till vård och statlig finansiering av postcovidvården. I den nationella versionen ställs även frågor om sjukförsäkringen.

Frågorna är inspirerade av resultaten från den medlemsenkät som genomfördes i juni, där vi bland annat frågade medlemmar vad de önskade lyfta fram till svenska beslutsfattare.

 

 

Kategorier
Covid-19 vård Nytt från styrelsen

Synproblem efter covid?

En del får problem med synen efter covid-19-infektion. Här hittar du ett informationsblad som du kan ta med till optikerbesöket samt en beskrivning av synövningar som du kan göra själv i hemmet. 

Materialet är framtaget av Jan Johansson (forskare vid KI och leg optiker) och Maria Jakobsson (leg arbetsterapeut vid uppföljningsmottagningen COVID-19/syn i Linköping).

Kategorier
Nytt från styrelsen

Medlemsenkät inför valet 2022

Genom att svara på några frågor hjälper du föreningen att få en bild av hur personer med postcovid mår och vad de har för synpunkter. På så sätt kan vi tillsammans vässa påverkansarbetet inför valet 2022!

I samma enkät samlar vi in underlag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som just nu genomför en kartläggning av postcovid-vården i Sverige. De har vänt sig till Svenska Covidföreningen för att få veta hur personer med postcovid upplever vården.

Alla som har postcovid och är över 18 år kan svara på enkäten. Det tar inte mer än 20 minuter. Deltagandet är frivilligt och helt anonymt.

Vi behöver dina svar senast den 14 juni! Klicka på länken för att delta och få mer information: https://bit.ly/3m8wtok

Enkätundersökningen görs i samarbete med Lunds universitet.

Kategorier
Föreläsning Forskning Nytt från styrelsen

Postcovid – vad händer?

Nu kan du se kunskapswebbinariet om postcovid från den 6 mars i efterhand!
Vad säger den senaste forskningen om paraplydiagnosen postcovid?
Vilken vård finns att få och vad krävs för att nå framsteg och minska lidandet? Ta del av kunskapsläget och lyssna till forskare, läkare, patientföreningar och beslutsfattare.

Seminariet arrangerades av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Covidföreningen och Riksförbundet HjärtLung.

https://youtu.be/Glwc7cmeUtk

Kategorier
Covid-19 vård Föreläsning Nytt från styrelsen

Webinarium om synbesvär efter covid-19

Svenska Covidföreningen bjuder in till ett webinarium om synbesvär efter covid-19. Vad säger forskningen och vad kan du göra åt besvären?

När: 23 maj kl. 18.00
Var: Zoom
Anmälan: senast den 20 maj
(länk skickas ut någon dag före webinariet)

Kategorier
Forskning Nytt från styrelsen

Vill du vara med och påverka forskningen?

Vetenskapsrådet söker nu representanter med erfarenhet av att vara patient och/eller anhörig, för att delta i en rådgivande grupp inom området medicin och hälsa.

Vill du vara med och påverka forskningen? Ansök senast den 6 maj!

Läs mer om uppdraget och hur du söker det här:


Kategorier
Covid-19 vård Föreläsning Nytt från styrelsen

Webbinarium om postcovid 6/5

Vad säger den senaste forskningen om paraplydiagnosen postcovid? Vilken vård finns att få och vad krävs för att nå framsteg och minska lidandet?

Webbinarium: Fredag 6 maj, kl.10.00–12.00

För program och anmälan: https://www.hjart-lungfonden.se/postcovid/

Kategorier
Nytt från styrelsen

IVO riktar skarp kritik mot hantering av postcovidvård

Beslutet att avveckla Sveriges första postcovidmottagning borde ha föregåtts av en patientsäkerhetsanalys. IVO riktar nu skarp kritik mot Region Stockholm för att inte ha följt gällande regelverk. 

Läs vår pressmeddelande här.

Läs IVO:s beslut här.

Kategorier
Nytt från styrelsen

Vem vill du nominera till covidföreningens styrelse?

Nu börjar arbetet med att hitta nya förtroendevalda till Svenska Covidföreningen! Är du själv intresserad av att kandidera till någon post eller känner du till någon som du tror skulle passa?

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening som verkar för bättre vård för patienter med covid och postcovid och mer forskning inom området. Föreningen är öppen för alla oavsett om man själv har drabbats, är anhörig eller har andra skäl för sitt engagemang.

Kategorier
Nytt från styrelsen

Remissvar på: Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Socialdepartementet har förslagit ändringar i förordningen om arbetsskadeförsäkring och personskadeskydd. Ändringarna ska stärka försäkringsskyddet för den som i sitt arbete smittas av en sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen.

Ta del av Svenska Covidföreningens remissvar här: