Kategorier
Studier på gång

Studie om vaccin

Patient-Led Research Collaborative (https://patientresearchcovid19.com) genomför just nu en studie om vaccin.

Är du vaccinerad och vill delta hittar du länken här: https://patientresearchcovid19.com

Kategorier
Nytt från styrelsen

ÅRETS RAKET

Vi kammade inte hem priset som årets patientföreträdare – det gjorde Nätverket mot gynekologisk cancer med sitt långsiktiga arbete så otroligt välförtjänt! Däremot fick vi utmärkelsen Årets raket – för att ha bildats, vuxit i rasande fart och snabbt tagit plats i det offentliga samtalet under 2020. Det går, trots sjukdom

Tack FOKUS Patient!

Kategorier
Personliga berättelser

Dikt av Kira Engholm

Ett år, ja lite till.
 Sjukdom slog oss sönder.
 Livet har stått still. 
 Vi blev shackspelets bönder. 
 Snabbt slogs vi ut. 
 Fick ligga kvar vid kanten. 
 Vår nöd var akut. 
 Men inte fanns den varianten.
 Upp och spela sa de lärde.
 Ligg ej där och simulera. 
 Inget fel på erat blodvärde. 
 Ni har ångest, lätt att kurera. 
 Vi drog efter luft. 
 Våra hjärtan de rusa. 
 Vi sa "Det är tufft". 
 Nej symptomen är diffusa. 
 Värk och andnöd
 Feber och takykardi. 
 Vi behövde ert stöd. 
 Men i skymundan fick vi förbli.
 Sjuka sökte vi varandra. 
 En gemenskap växte fram. 
 Det fanns så många andra. 
 Vi kunde släppa våran skam. 
 Våra röster om än hesa. 
 Blev en stark och enad röst. 
 Låt oss berätta om vår resa. 
 Skänk oss hjälp och skänk oss tröst
Kategorier
Nytt från styrelsen

Tidslinje: Hanteringen av långtidscovid i Sverige och internationellt

Hanteringen av långtidscovid månad för månad, i bl.a Sverige, Storbritannien, Danmark och USA.

Har vi missat något? Maila info@covidforeningen.se

Läs dokumentet här eller ladda ner pdf (25 sid)

Kategorier
Nytt från styrelsen

Förlängd nomineringstid till 9 april

Vi vill först och främst tacka för de nomineringar som har kommit in, men vi har ännu inte tillräckligt med nomineringar för att fylla både styrelse och valberedning. Därför förlänger vi nomineringstiden till den 9 april.

Det är fritt fram att nominera sig själv eller annan lämplig person till någon av posterna och vi ser hellre att vi har för många nomineringar än att vi inte klarar av att fylla alla poster i styrelse och valberedning.

Kategorier
Nytt från styrelsen

Svenska Covidföreningens remissvar på SOS riktlinjer till vården

Svenska Covidföreningen har lämnat sina synpunkter på Socialstyrelsens förslag på nationella riktlinjer till vården. Liksom flera andra remissinstanser ställer sig Svenska Covidföreningen kritisk till att remisstiden var så kort som två dagar.

Kategorier
Medlem Nytt från styrelsen

Utlysning av poster 2021

Utlysningar sker idag den 21 mars, nomineringsstopp den 1 april
Utlysning av poster i styrelsen, revisor och valberedning sker idag den 21 mars, till och med den 1 april.

Kategorier
Covid-19 vård Multidisciplinära mottagningar Nytt från styrelsen

Svenska Covidföreningens och Läkare till läkares kommentar till skrivelsen från HSF

Svenska Covidföreningen och Läkare till läkare kommenterar här den skrivelse som skickats från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) till regionpolitikerna den 2021-03-08 (se bilaga). 

Kategorier
Studier på gång

KI: Vill du delta i en forskningsstudie med MR av lungor?

Rekrytering av försökspersoner:

Karolinska institutet startar en studie för att undersöka blodflöde i lungorna efter covid-19. För att delta ska försökspersonen kunna styrka covid-19 med positivt PCR- eller antikroppstest. (Vi vet, tyvärr!)

Kategorier
Nytt från styrelsen

Debatt: Brådskande vård försenas när statistik om långtidscovid saknas

DEBATT. På grund av frånvaron av tillförlitlig svensk data över hur många som drabbas av långtidscovid, är den enda effektiva vägen framåt att kartlägga långtidscovid enligt brittisk modell. Det skriver Svenska covidföreningen tillsammans med Läkare till läkare.