Kategorier
Nytt från styrelsen

Vad vill partierna i postcovidfrågan?

Vad vill partierna i postcovidfrågan?

Nu är Svenska Covidföreningens valkompass 2022 genomförd! Läs vad riksdagspartier och regioner svarar på föreningens frågor om postcovid. Vilka vill inrätta ett nationellt kunskapscenter? Hur många tycker att postcovidmiljarden är en bra idé? 

Riksdagspartiernas svar hittar du här.
SCFs valkompass 2022 – svar fran alla riksdagspartierna

Regionernas svar hittar du här.
SCFs valkompass 2022 – svar fran regionerna

Du kan själv använda valkompass-frågorna när du pratar med politiker i valstugorna eller uppvaktar dem via mail. Du hittar dem som bilagor till respektive PDF ovan eller i vårt tidigare inlägg här https://covidforeningen.se/scfs-valkompass-2022/

 

 

Kategorier
Nytt från styrelsen

SCF:s valkompass 2022

SCF:s valkompass 2022

Snart är det dags för val i Sverige! Svenska Covidföreningen har därför tagit fram en valkompass med frågor som har skickats ut till alla partier nationellt och regionalt. Svaren kommer att sammanställas och publiceras på vår hemsida innan valet.

Uppvakta dina politiker

Du kan själv använda valkompassen när du pratar med politiker i valstugorna eller uppvaktar dem via mail.

Valkompassen med nationella frågor hittar du här.

Valkompassen med regionala frågor hittar du här.

Mer om valkompassen

Frågorna i valkompassen rör bland annat behovet av ett nationellt kunskapscentrum, barns rätt till vård och statlig finansiering av postcovidvården. I den nationella versionen ställs även frågor om sjukförsäkringen.

Frågorna är inspirerade av resultaten från den medlemsenkät som genomfördes i juni, där vi bland annat frågade medlemmar vad de önskade lyfta fram till svenska beslutsfattare.

 

 

Kategorier
Studier på gång

Vill du delta i postcovid-studie i Uppsala?

Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet som undersöker mekanismer som ligger bakom långvariga symtom efter COVID infektion. För studien behöver vi personer som har haft en bekräftat mild COVID infektion (ej sjukhusvårdade) och har nytillkomna svåra och långvariga (>12 veckor) symtom efter COVID infektion

Det kan gå att delta i studien även om man tillhör annan region, men då bör man ha med sig journalutskrifter angående sin postcovidhistorik. 

Du måste vara mellan 18 och 64 för att delta i studien.

Har du andra autoimmuna sjukdomar eller kroniska infektioner kan du tyvärr inte delta i studien. 

Kategorier
Covid-19 vård Nytt från styrelsen

Synproblem efter covid?

En del får problem med synen efter covid-19-infektion. Här hittar du ett informationsblad som du kan ta med till optikerbesöket samt en beskrivning av synövningar som du kan göra själv i hemmet. 

Materialet är framtaget av Jan Johansson (forskare vid KI och leg optiker) och Maria Jakobsson (leg arbetsterapeut vid uppföljningsmottagningen COVID-19/syn i Linköping).

Kategorier
Nytt från styrelsen

Medlemsenkät inför valet 2022

Genom att svara på några frågor hjälper du föreningen att få en bild av hur personer med postcovid mår och vad de har för synpunkter. På så sätt kan vi tillsammans vässa påverkansarbetet inför valet 2022!

I samma enkät samlar vi in underlag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som just nu genomför en kartläggning av postcovid-vården i Sverige. De har vänt sig till Svenska Covidföreningen för att få veta hur personer med postcovid upplever vården.

Alla som har postcovid och är över 18 år kan svara på enkäten. Det tar inte mer än 20 minuter. Deltagandet är frivilligt och helt anonymt.

Vi behöver dina svar senast den 14 juni! Klicka på länken för att delta och få mer information: https://bit.ly/3m8wtok

Enkätundersökningen görs i samarbete med Lunds universitet.

Kategorier
Föreläsning Forskning Nytt från styrelsen

Postcovid – vad händer?

Nu kan du se kunskapswebbinariet om postcovid från den 6 mars i efterhand!
Vad säger den senaste forskningen om paraplydiagnosen postcovid?
Vilken vård finns att få och vad krävs för att nå framsteg och minska lidandet? Ta del av kunskapsläget och lyssna till forskare, läkare, patientföreningar och beslutsfattare.

Seminariet arrangerades av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Covidföreningen och Riksförbundet HjärtLung.

https://youtu.be/Glwc7cmeUtk

Kategorier
Covid-19 vård Föreläsning Nytt från styrelsen

Webinarium om synbesvär efter covid-19

Svenska Covidföreningen bjuder in till ett webinarium om synbesvär efter covid-19. Vad säger forskningen och vad kan du göra åt besvären?

När: 23 maj kl. 18.00
Var: Zoom
Anmälan: senast den 20 maj
(länk skickas ut någon dag före webinariet)

Kategorier
Forskning Nytt från styrelsen

Vill du vara med och påverka forskningen?

Vetenskapsrådet söker nu representanter med erfarenhet av att vara patient och/eller anhörig, för att delta i en rådgivande grupp inom området medicin och hälsa.

Vill du vara med och påverka forskningen? Ansök senast den 6 maj!

Läs mer om uppdraget och hur du söker det här:


Kategorier
Covid-19 vård Studier på gång

Vill du delta i en internet-baserad rehabiliteringsstudie?

Bakgrund och syfte:

Förfrågan om deltagande i en internet-baserad rehabiliteringsstudie för personer drabbade med långvariga symtom efter covid-19 infektion.

Anmälan sker via länk https://covidrehab.bassdb.se/registration/107

Covid-19 har resulterat i svåra och mildare sjukdomsförlopp. 
Vi vänder oss till dig som inte blivit återställd efter covid-19 infektion och har kvarstående symtom som hindrar din funktion och aktivitet. Både den som har varit inneliggande på sjukhus med covid-19 infektion och den som inte behövt sjukhusinläggning kan söka till studien om man fortfarande upplever symtom som nedsätter funktion och aktivitet. 

Kategorier
Covid-19 vård Föreläsning Nytt från styrelsen

Webbinarium om postcovid 6/5

Vad säger den senaste forskningen om paraplydiagnosen postcovid? Vilken vård finns att få och vad krävs för att nå framsteg och minska lidandet?

Webbinarium: Fredag 6 maj, kl.10.00–12.00

För program och anmälan: https://www.hjart-lungfonden.se/postcovid/