Kategori Pressmeddelanden, Nyheter

Nytt regeringsuppdrag behövs

Socialstyrelsen ska uppskatta hur många som drabbats av långtidscovid genom att räkna diagnoserna. Det är en metod dömd att misslyckas, menar Svenska Covidföreningen och Läkare till läkare. Myndigheten blundar nämligen för att vården sällan kan identifiera långtidscovid. Regeringen bör istället snegla på Storbritanniens modell och ge Statistikmyndigheten SCB uppdraget att undersöka frågan, skriver organisationerna i Altinget idag. 

Svenska Covidföreningen har länge slagit larm till Socialstyrelsen om att patienter med långtidscovid får felaktiga diagnoser. Kunskapsläget är för lågt för en tillförlitlig diagnostik. Ändå menar Socialstyrelsen att man ska mäta hur vanligt långtidscovid är genom att räkna diagnoserna. Det är en ekvation som inte går ihop, menar Svenska Covidföreningen och Läkare till läkare.

– Så länge det saknas både tester och diagnoskriterier för långtidscovid kan läkare dra sig för att sätta den diagnosen. Att utgå från diagnoser är därför att bädda för en underskattning av problemet, säger Lisa Norén från Läkare till läkare.

Svenska Covidföreningen och Läkare till läkare anser att det är viktigt att siffrorna som tas fram avspeglar verkligheten.

– Underskattas problemet underskattas också behovet av insatser och åtgärder, framhåller Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande för Svenska Covidföreningen.

– Det kommer ta år innan forskningen och kunskapsläget i vården kommit ikapp så att ens majoriteten av fallen kan få korrekta diagnoser. Så länge kan vi inte vänta.

Statistiken bör istället bygga på en uppföljningsstudie av bekräftade fall av covid-19, menar organisationerna. Men även sådana undersökningar tar tid.

– Beslutsfattare behöver därför agera på internationell data fram till dess att Sverige har egen tillförlitlig statistik. Att enbart invänta långsamma utredningar är inte vägen framåt i kris, betonar Åsa Kristoferson Hedlund.

I Storbritannien har ONS redan konstaterat att tio procent av de smittade drabbas av långtidscovid.

– Det här är oroväckande siffror som manar till snabbare åtgärder inom vård och forskning, avslutar Lisa Norén.


Svenska Covidföreningen är en patientförening för de med covid-19 och postcovid. Föreningen verkar för mer patientnära forskning, tillgång till jämlik och evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats. 

Fler nyheter