Välkommen till Svenska Covidföreningen

Svenska Covidföreningen är en ideell patientförening som företräder de som drabbats av covid-19 och postcovid. Vi arbetar för att främja forskning och kunskap om SARS-CoV-2:s följder, samt för en adekvat vård för patientgruppen.

Dina rättigheter som patient

Vad gäller om du vill söka specialistvård i en annan region? Vad är en valfrihetsremiss och hur kan du förbereda dig inför ett läkarbesök? Svenska Covidföreningen har nu lanserat ett informationsmaterialet om patienträttigheter och tips i kontakt med vården.

Våra frågor till regeringen

Den 6 februari skickade Svenska Covidföreningen en skrivelse till regeringen. Vi lyfter nedmonteringen av specialistmottagningar i landet och ställer ett antal befogade frågor om avgränsningarna i två aktuella regeringsuppdrag. Hur ska man kunna uppskatta vilka satsningar som behövs på vård, om ingen myndighet följer forskningen om vad SARS-CoV-2 orsakar i kropparna hos de som inte tillfrisknar? Kan man på ett relevant sätt utvärdera pandemins påverkan på barns hälsa om man – som Folkhälsomyndigheten – avgränsar bort samtliga direkta effekter av smittspridningen?

Vården för postinfektiösa tillstånd läggs ner

Trots ökningen av postinfektiösa tillstånd lägger regionerna ner specialiserade mottagningar med hänvisning till resursbrist. I en debattartikel uppmanar vi regeringen att avsätta statliga medel för att inrätta en specialistmottagning för postinfektiösa tillstånd i var och en av de sex sjukvårdsregionerna.

Regeringen har tagit beslut om vårt förslag på nationell handlingsplan

Efter överlämnandet av vårt förslag på nationell handlingsplan har regeringen beslutat om två viktiga uppdrag för att stärka kunskapsutvecklingen på postcovidområdet.

Står du nära någon med postcovid?

För att du som anhörig, vän, lärare, chef eller kollega ska kunna ge stöd på bästa sätt har Svenska Covidföreningen tagit fram ett informationsmaterial om postcovid som riktar sig till dig som står nära någon med postcovid. Där framgår också vart du som anhörig kan vända dig för att få stöd.

Till dig som patient

På den här sidan samlar vi informationsmaterial som du kan ta med dig till vården, hemsidor du kan tipsa din läkare om och annat du kan ha användning av som patient med postcovid.

Våra rapporter

Läs mer om Svenska Covidföreningens rapporter och ta del av resultaten från undersökningar vi genomfört.

Frågor vi driver

Vi arbetar för mer forskning, en god och jämlik hälso- och sjukvård och för ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats.

Bli medlem

Tillsammans kan vi påverka. Oavsett om du är patient, anhörig eller har andra skäl till ditt engagemang så kan du bli medlem.

Nyheter

24%

Har förlorat jobb eller huvudsaklig sysselsättning på grund av postcovid

90%

Har tvingats sluta med meningsfulla fritidsaktiviteter på grund av postcovid

3%

Upplever att de helt och hållet har fått den vård de behöver